Cambridge Weight Plan

Program Cambridge Weight Plan je komplexní program výživového poradenství zaměřený na změnu životního stylu.

Co je Cambridge Weight Plan:

 • CWP je jedinečný a originální program v oblasti výživového poradenství
 • nabízí kvalitu, jednoduchost, flexibilitu
 • široký sortiment nutričně vyvážených potravin
 • individuální a profesionální přístup výživových poradců k vašim potřebám
 • začlenění pohybové aktivity do vašeho života

Pilíře programu Cambridge Weight Plan:

 • nutričně vyvážené produkty CWP
 • další potraviny doporučené výživovým poradcem
 • pravidelná pohybová aktivita
 • komplexní vzdělání v oblasti výživy a zdravého životního stylu

Program Cambridge Weight Plan se skládá ze třech klíčových pilířů:

 1. pilíř: individuální přístup a podpora poradců programu Cambridge Weight Plan
 2. pilíř: úprava stravovacích návyků
 3. pilíř: začlenění pohybové aktivity do běžného života