Reflexní masáž

  • zmírnění bolesti páteře
  • prokrvení tkání
  • snížení svalového napětí
  • ovlivnění patologie vnitřních orgánů a neurovegetativních poruch.

Jednotlivé orgány organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou navíc vzájemně propojeny. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny na vnitřních orgánech mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém. Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití široké.

Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocněnípáteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění vnitřních orgánů. Účinky, které se touto masáží dají vyvolat, se můžou rozdělit na změny místní, tj. prokrvení a zvýšení teploty v místě působení a na vzdálené, které jsou vyvolány v místech, které jsou s danou oblastí spojeny nervově. K nim patří především změny prokrvení nebo ovlivnění svalového napětí a v neposlední řadě také ovlivnění bolesti.

Reflexní masáž se provádí na sucho, bez použití masážních prostředků a hmaty jsou prováděny pomalu. Poloha pacienta záleží na vybrané sestavě. Využívá se polohy na břiše nebo v sedě a pořadí jednotlivých hmatů je přesnědáno. Každý hmat je zaměřen na některou ze struktur (kůže, podkožní vazivo, fascie, sval, periost).

Délka jedné masáže trvá přibližně 20 až 25 minut.