NEWSLETTER

Kineziologický rozbor

Jedná se o soubor speciálních vyšetřovacích metod, které slouží ke stanovení diagnózy a následně rehabilitačního (terapeutického) plánu.

  • stanovení diagnózy
  • sestavení komplexního terapeutického plánu
  • individuální léčebná terapie

Kompletní kineziologický rozbor doporučujeme všem klientům s problémy pohybového aparátu a jeho bolestmi. Díky němu můžete předejít mnoha obtížím Jedná se o soubor speciálních vyšetřovacích metod, které slouží ke stanovení diagnózy a následně rehabilitačního (terapeutického) plánu.s pohybovým aparátem, ale i k případnému odhalení příčin již vzniklých problémů. Kompletní rozbor se skládá z diagnostiky stavu motoriky neboli pohybové zdatnosti. Rozbor je nezbytným podkladem pro sestavení úspěšné terapie k odbourání všech bolestivých stavů klienta.

Kompletní kineziologický rozbor doporučujeme všem klientům s problémy pohybového aparátu a jeho bolestmi